Skip to main content

Riskjourney, een 100% dochter van Vanberkel professionals, helpt organisaties bij het realiseren van hun integrale risicomanagement ambities met de ideale mix van advies, co-creatie, training, toolselectie & implementatie en executie. Uw business case van risicomanagement op korte én langere termijn staat of valt met het integreren van de harde en ‘hardnekkige’ elementen. Voor ons is dit geen ‘project’ maar een gezamenlijke reis die begint met het bepalen van uw ambitie. Onze aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers: de Riskcoach als aanspreekpunt, de riskcompetentie van een organisatie en de ‘riskjourney’ naar een hogere riskcompetentie.

Onze belofte

Hierdoor dragen wij bij aan een duurzame verankering en verbetering van de riskcompentence van uw organisatie.  Wij zorgen met u dat uw investering in risicomanagement op meerdere gebieden rendeert. Met Riskjourney:

 • Bereikt u de riskcompetence die u ambieert;
 • Worden compliancevereisten op risk management gebied gestructureerd geïntegreerd;
 • Worden bewezen mechanismen ontwikkeld om uw riskcompetence op peil te houden;
 • Worden de juiste tools, die voor u relevant zijn, gekozen en geïmplementeerd;
 • Worden uw mensen opgeleid, toegespitst op wat voor hen noodzakelijk is;
 • Kunt u aantonen dat u gestructureerd en planmatig risicomanagement heeft ingebed in uw organisatie.

Meer weten? Bel vrijblijvend voor advies.

Bel via 079 360 02 46Bel via 079 360 02 46

Riskcoaches

Onze riskcoaches onderscheiden zich van traditionele risicomanagement adviseurs door toekomstgericht en  ambitie gedreven te werken. Zij richten zich hierbij op:

 • De mogelijkheden van de organisatie, niet op de problemen;
 • Het beste uit de mensen halen;
 • Doelgericht, stimulerend, ondersteunend en zonder oordeel.
Onze riskchoachesOnze riskchoaches

Onze aanpak

In die hoedanigheid zijn onze riskcoaches tijdens de reis voornamelijk bezig met:

 • Faciliteren van de reis, voeren regie over de verschillende activiteiten;
 • Vertalen naar de specifieke situatie;
 • Voorbereiden van de diverse ‘stations’;
 • Meebrengen van tools, kennis en ervaring;
 • Inschakelen van expertise op de gebieden proces, systeem en organisatie;
 • Zorgdragen voor onderlinge afstemming.
Onze aanpakOnze aanpak

Onze riskcoaches

Onze riskcoaches onderscheiden zich van traditionele risicomanagement adviseurs door nadruk te leggen op de ambities en mogelijkheden van de organisatie, de bedoeling en te ondersteunen in de verdere professionalisering en implementatie. Hierdoor dragen wij bij aan een duurzame verankering en verbetering van de riskcompentence van uw organisatie.

Arthur Izeboud

+31646003225

Arthur is verbonden aan Riskjourney BV. In die hoedanigheid helpt hij organisaties bij het verbeteren van hun Riskcompetence in de brede zin des woords. 'Elke organisatie is anders, elk mens is anders en elke uitdaging is anders: daarin te bewegen en waarde toe te voegen is het mooiste wat er is!' Arthur is ooit begonnen als openbaar accountant bij Deloitte, ging vervolgens het advies in Governance Risk & compliance en is Director en riskcoach bij Riskjourney. Daarnaast is Arthur sinds 2005 ook verbonden aan Nyenrode als executive lecturer voor de accountants opleiding en lid van het Nyenrode Govermance Instituut.

John Zwetsloot

+31652665418

Sinds 2010 werkzaam bij Vanberkel Professionals

Expertise: Financiële dienstverlening, detachering, controlling en risicomanagement voor woningcorporaties

‘De afgelopen jaren heb ik veel opdrachten uitgevoerd bij organisaties, waarbij risicomanagement een belangrijk onderdeel was. Bij het horen van het begrip “risicomanagement” doemen alleen beelden op van ellenlange afvinklijstjes, droge checklists en Excelsheets. Ik vind dit maar saai en vervelend, terwijl iedereen zegt dat het onderdeel van je werk is. En werk hoort over het algemeen leuk te zijn, toch?

Als menselijk gedrag dan bepalend is voor het succes van risicomanagement in organisaties, dan is risicomanagement méér een competentie dan een instrument. Lijstjes en modellen zijn geen doel op zich, maar een middel. En het draait om mensen: mensen die verantwoordelijkheid nemen en dragen en daar verantwoording over afleggen en tegenover elkaar transparant durven te zijn. We staan voor de wedergeboorte van risicomanagement: van systeem naar cultuur. Niks integreren, maar samen doen! Daar raak ik graag met u over in gesprek.’

John was veertien jaar in dienst bij Deloitte. Naast zijn directiefunctie is hij ook adviseur en interim-manager bij woningcorporaties.

Linda Kleijheeg

+31622539502

Het belangrijkste aan de Riskjourney vind ik de samenwerking tussen de harde en de zachte kant. Sinds 2012 werk samen met collega Risk Coach Bert aan dit gedachtegoed. Dat is de reden dat ik mij graag aansluit bij de Riskjourney.

De reis is even belangrijk als het eindresultaat. Ik ondersteun organisaties dan ook graag bij de reis waarbij daadwerkelijk een eindresultaat behaald wordt. De meeste kennis over de organisatie is aanwezig bij de medewerkers zij zijn dan ook als beste instaat om de Riskjourney aan te vangen en de risico’s in kaart te brengen.

Maak risicomanagement ook leuker én makkelijker. Bel voor advies op maat!