Riskjourney, een 100% dochter van Vanberkel professionals, helpt organisaties bij het realiseren van hun integrale risicomanagement ambities met de ideale mix van advies, co-creatie, training, toolselectie & implementatie en executie. Uw business case van risicomanagement op korte én langere termijn staat of valt met het integreren van de harde en ‘hardnekkige’ elementen. Voor ons is dit geen ‘project’ maar een gezamenlijke reis die begint met het bepalen van uw ambitie. Onze aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers: de Riskcoach als aanspreekpunt, de riskcompetentie van een organisatie en de ‘riskjourney’ naar een hogere riskcompetentie.

Onze belofte

Hierdoor dragen wij bij aan een duurzame verankering en verbetering van de riskcompentence van uw organisatie.  Wij zorgen met u dat uw investering in risicomanagement op meerdere gebieden rendeert. Met Riskjourney:

 • Bereikt u de riskcompetence die u ambieert;
 • Worden compliancevereisten op risk management gebied gestructureerd geïntegreerd;
 • Worden bewezen mechanismen ontwikkeld om uw riskcompetence op peil te houden;
 • Worden de juiste tools, die voor u relevant zijn, gekozen en geïmplementeerd;
 • Worden uw mensen opgeleid, toegespitst op wat voor hen noodzakelijk is;
 • Kunt u aantonen dat u gestructureerd en planmatig risicomanagement heeft ingebed in uw organisatie.

Meer weten? Bel vrijblijvend voor advies.

Bel via 079 360 02 46Bel via 079 360 02 46

Riskcoaches

Onze riskcoaches onderscheiden zich van traditionele risicomanagement adviseurs door toekomstgericht en  ambitie gedreven te werken. Zij richten zich hierbij op:

 • De mogelijkheden van de organisatie, niet op de problemen;
 • Het beste uit de mensen halen;
 • Doelgericht, stimulerend, ondersteunend en zonder oordeel.
Onze riskchoachesOnze riskchoaches

Onze aanpak

In die hoedanigheid zijn onze riskcoaches tijdens de reis voornamelijk bezig met:

 • Faciliteren van de reis, voeren regie over de verschillende activiteiten;
 • Vertalen naar de specifieke situatie;
 • Voorbereiden van de diverse ‘stations’;
 • Meebrengen van tools, kennis en ervaring;
 • Inschakelen van expertise op de gebieden proces, systeem en organisatie;
 • Zorgdragen voor onderlinge afstemming.
Onze aanpakOnze aanpak

Onze riskcoaches

Onze riskcoaches onderscheiden zich van traditionele risicomanagement adviseurs door nadruk te leggen op de ambities en mogelijkheden van de organisatie, de bedoeling en te ondersteunen in de verdere professionalisering en implementatie. Hierdoor dragen wij bij aan een duurzame verankering en verbetering van de riskcompentence van uw organisatie.

Arthur Izeboud

+31646003225

Arthur is verbonden aan Riskjourney BV. In die hoedanigheid helpt hij organisaties bij het verbeteren van hun Riskcompetence in de brede zin des woords. 'Elke organisatie is anders, elk mens is anders en elke uitdaging is anders: daarin te bewegen en waarde toe te voegen is het mooiste wat er is!' Arthur is ooit begonnen als openbaar accountant bij Deloitte, ging vervolgens het advies in Governance Risk & compliance en is Director en riskcoach bij Riskjourney. Daarnaast is Arthur sinds 2005 ook verbonden aan Nyenrode als executive lecturer voor de accountants opleiding en lid van het Nyenrode Govermance Instituut.

John Zwetsloot

+31652665418

Sinds 2010 werkzaam bij Vanberkel Professionals

Expertise: Financiële dienstverlening, detachering, controlling en risicomanagement voor woningcorporaties

‘De afgelopen jaren heb ik veel opdrachten uitgevoerd bij organisaties, waarbij risicomanagement een belangrijk onderdeel was. Bij het horen van het begrip “risicomanagement” doemen alleen beelden op van ellenlange afvinklijstjes, droge checklists en Excelsheets. Ik vind dit maar saai en vervelend, terwijl iedereen zegt dat het onderdeel van je werk is. En werk hoort over het algemeen leuk te zijn, toch?

Als menselijk gedrag dan bepalend is voor het succes van risicomanagement in organisaties, dan is risicomanagement méér een competentie dan een instrument. Lijstjes en modellen zijn geen doel op zich, maar een middel. En het draait om mensen: mensen die verantwoordelijkheid nemen en dragen en daar verantwoording over afleggen en tegenover elkaar transparant durven te zijn. We staan voor de wedergeboorte van risicomanagement: van systeem naar cultuur. Niks integreren, maar samen doen! Daar raak ik graag met u over in gesprek.’

John was veertien jaar in dienst bij Deloitte. Naast zijn directiefunctie is hij ook adviseur en interim-manager bij woningcorporaties.

Linda Kleijheeg

+31622539502

Het belangrijkste aan de Riskjourney vind ik de samenwerking tussen de harde en de zachte kant. Sinds 2012 werk samen met collega Risk Coach Bert aan dit gedachtegoed. Dat is de reden dat ik mij graag aansluit bij de Riskjourney.

De reis is even belangrijk als het eindresultaat. Ik ondersteun organisaties dan ook graag bij de reis waarbij daadwerkelijk een eindresultaat behaald wordt. De meeste kennis over de organisatie is aanwezig bij de medewerkers zij zijn dan ook als beste instaat om de Riskjourney aan te vangen en de risico’s in kaart te brengen.

Edna Mujkanovic

+31683442664

In mijn optiek zouden organisaties meer tijd moeten besteden aan gestructureerd risicomanagement en dit thema op een positieve manier benaderen om er meer rendement uit te halen. Met meer dan 10 ervaring bij meer dan 500 verschillende organisaties heb ik gezien wat bij risicomanagement wel en niet werkt en ben van mening dat organisaties veel kansen missen.

Mijn levensfilosofie is “wat je aandacht geeft dat groeit!” Groei van mensen en organisaties, en toegevoegde waarde hebben voor de maatschappij, zijn mijn belangrijkste drijfveren; daar staat ik elke ochtend voor op. Goed risico's managen is voor elke organisatie een MUST.

Het valt mij op dat wij risicomanagement echt op een andere manier benaderen. Centraal staat vertrouwen en samenwerken. Bij samenwerking op basis van vertrouwen is de drijfveer van de medewerkers samen succesvol te zijn. Daarmee is een duidelijke gezamenlijke ambitie gecreëerd, waarbij alle medewerkers samen werken om succesvol te zijn. Dit houdt in dat individueel succes ondergeschikt is aan of in lijn met gezamenlijk succes - en succes boeken - dat wil toch elke organisatie?

Sebastiaan de Ruiter

+31612230059

Sinds 2009 bij Vanberkel Professionals

Expertise: Detachering, risicomanagement, procesmanagement en rechtmatigheid audit op Europese subsidiestromen bij de Rijksoverheid.

Registeraccountant

‘Van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘ bewust bekwaam’. Bij Riskjourney staat de professionaliseringsreis op de riskcompetenties centraal. Het meest aansprekende van onze aanpak en mijn rol als Riskcoach vind ik dat deze gebaseerd is op de ambities en mogelijkheden van organisaties op het gebied van risicomanagement’. Dus vooral gericht op regisseren, ondersteunen en faciliteren in plaats van oordelen en focussen op wat niet goed gaat. Hierbij zet ik graag al mijn kennis, ervaring en handige tooling in om samen de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Hij werkte tien jaar bij Deloitte Accountants. Sebastiaan vervult naast zijn directiefunctie audit - en interim opdrachten binnen de brede Publieke Sector op het gebied van jaarrekeningcontroles, risico- en procesmanagement en rechtmatigheidsaudits op specifieke verantwoordingen.

Eric Buter

+31657671516

Als professional begeleidt ik veel organisaties in het behalen van hun ambities als het gaat om risicomanagement. Dit zowel aan de systematische als aan de veranderkundige kant. De rode draad is dat we vrij snel weten welke systemen er kunnen worden ingezet als risicomanagement instrument maar er wordt niet altijd voldoende stilgestaan bij de zachte verander kant.
Belangrijke onderwerpen die hierbij gelden; in welke mate is de organisatie volwassen, klaar om de ambities te verwezenlijken, en zijn alle benodigde competenties bij de mens en organisaties aanwezig en zo ja in welke mate? Welke cultuur is er? Riskjourney staat juist ook voor deze kant van risicomanagement en aan de hand van een aantal beproefde methoden ben ik als Riskcoach steeds meer instaat om de reis, de Riskjourney, te begeleiden en zo mens, organisatie en haar ambities en mogelijke risico’s te laten ontdekken.

Wat ik elke keer ervaar is dat mensen pas echt geholpen zijn wanneer ook de ‘hoe’ vraag is beantwoord, de vertaling van de beleidsmatige keuzes naar de dagelijkse praktijk. Zo wordt risicomanagement, iets van iedereen, meer dynamisch en uiteindelijk waardevol voor de mensen.

Gert-Jan van den Broek

+31657941216

Naast de opdrachten die ik, vaak in de rol van controller of financieel adviseur, voor Vanberkel Professionals uitvoer voor de (lokale) overheid ben ik bijna vanaf het begin als Risk Coach betrokken bij de ontwikkeling van Riskjourney.

Risicomanagement is namelijk een onderwerp dat mij, zowel in de praktijk als in theorie, al jaren boeit en waarin ik in de afgelopen jaren verschillende projecten heb uitgevoerd. Van het uitvoeren van risicomanagement scans tot het, als concerncontroller, opzetten van een volledig risk control framework. Wat mij daarin vooral opvalt is dat de nadruk vooral ligt op de ``harde`` kant: zorgen voor procedures, lijstjes, risicokaarten en een nette risicoparagraaf. Risicomanagement als ritueel, los van de normale werkzaamheden. Dit terwijl mijn ervaring is dat risicomanagement vooral draait om het bewust omgaan met risico's en in met elkaar in gesprek zijn over de beheersing van risico's. Risicomanagement als competentie dus, als onderdeel van het werk van alledag.

Vanuit Riskjourney help ik organisaties dan ook graag om risicomanagement leuker en makkelijker te maken en te zorgen dat de risico competentie van de organisatie versterkt wordt. Als Risk Coach kan ik hierbij helpen door te ondersteunen, te begeleiden, te reflecteren, te coachen en te prikkelen bij de ontwikkeling van risicomanagement. Dit zodat risicomanagement uiteindelijk echt in de genen komt van een organisatie en de coach overbodig wordt.

Over hoe ik uw organisatie kan helpen om de risico competentie te versterken, kom ik graag een keer bij u op gesprek.

Bert van der Zaag

+31621272005

Bert is gedragswetenschapper, met een expertise op de hardnekkige kanten van risicomanagement. Denk dan aan processen als oordeelsvorming, samenwerking en (risk)competentieontwikkeling. De Risk Journey pakt deze vaak onderbelichte, niet tastbare aspecten, op. Diverse publicaties in CM, op het vlak van risicomanagement en aanverwante terreinen. Bert is arbeids- en organisatiepsycholoog. Coaching, training en assessment zijn de drie kernactiviteiten. Zijn psychologische vakkennis wordt aangevuld met de disciplines geschiedenis en filosofie. Hij werkt steeds vanuit het perspectief dat verworven inzichten ook tot resultaat moeten leiden.

Pauline Voortman

+31612150365

Pauline Voortman is oprichter van Trustworks BV. Trustworks is samenwerkingspartner van Riskjourney en heeft als missie organisaties te ondersteunen bij het creëren van een cultuur van vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor goed samenwerken en in die zin een belangrijke Riskcompetentie.

Pauline heeft een lange (internationale) ervaring als projectmanager en vervolgens als adviseur/trainer op het gebied van onderhandel- en communicatievaardigheden voor Bureau Zuidema BV. Zij heeft een achtergrond als bedrijfskundige( Interfaculteit Delft 1982) en is in 2012 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit ( titel: Vertrouwen werkt. Over werken aan vertrouwen in organisaties). Zij begeleidt nu organisaties bij (cultuur)veranderingstrajecten en maakt hierbij gebruik van een scan gebaseerd op het model uit haar onderzoek. Zij werkt graag samen met de Riskcoaches van RiskJourney vanuit haar overtuiging dat juist het samenbrengen van de harde en ‘hardnekkige’ kanten van organiseren toegevoegde waarde voor de klant oplevert.

Maak risicomanagement ook leuker én makkelijker. Bel voor advies op maat!