Skip to main content

Trustworks: Pauline Voortman

Pauline Voortman presenteert Trustworks, haar visie op risicomanagement. Haar enthousiasme voor Riskvalues komt voort uit de multidisciplinaire aanpak. Verschillende invalshoeken zorgen voor toegevoegde waarden voor de klant. En daar gaat het uiteindelijk om.