Skip to main content

Wat hebben bedrijven en auto’s met elkaar gemeen? Ze worden beiden bestuurd door mensen. Dat is niet lang meer zo want de bestuurders van auto’s worden op niet al te lange termijn bestuurd door algoritmen gebaseerd op Data. Bedrijven worden voorlopig nog gestuurd door mensen maar wat kunnen bedrijven leren van de zelfsturende auto’s voor het sturen van de onderneming?

Ik ben gefascineerd door het concept van zelfsturende auto’s. In filmpjes wordt laten zien hoe een zelfsturende auto observeert, analyseert en bijstuurt, alles real time online. De auto haalt data op, analyseert deze en overweegt verschillende alternatieven alvorens de auto een beslissing neemt en deze direct uit voert. Bijkomend aspect: het is een realiteit waar levens mee gemoeid zijn.

We hebben het hier over het ultieme, real time, online, preventieve risk control framework waarbij niet langer op de mens wordt gesteund maar op proces, systeem en DATA.

Ook wordt het zelflerend vermogen van zelfsturende auto systemen ontwikkeld: artificial intelligence. Natuurlijk is het zo dat grote verschillen bestaan tussen het sturen van auto’s en bedrijven maar genoeg overeenkomsten om de analogie te leggen.

‘Een zelfsturende auto of zelfrijdende auto is een voertuig dat wordt bestuurd door een zelfbesturingssysteem dat in staat is om de wagen van één punt naar een ander punt te brengen zonder menselijke tussenkomst.’

– Wikipedia

We praten bij zelfsturende auto’s die veilig van A naar B moeten over een risk apetite van 0.00001 omdat er mensenlevens mee zijn gemoeid. Het hoogst haalbare in risicomanagement land. Het betreft een complexe mix van te voorkomen- en externe risico’s waarbij de externe heel andere vaardigheden eisen van de bestuurder dan ‘preventable’ risico’s.

Dat betrouwbare, beschikbare en natuurlijk relevante data een randvoorwaarde is voor goede besturing moge duidelijk zijn. Hier kunnen bedrijven misschien nog weleens in de spiegel kijken. Krijgt de rol van data bij het sturen van de onderneming en managen van de risico’s wel voldoende de aandacht? Missen we geen kans door data niet meer expliciet en gestructureerd te gebruiken bij het sturen van de onderneming en haar risico’s?

In onze training ‘Risk-Control & Data in de praktijk: genezen is goed, voorkomen is beter! delen wij met u op een praktische manier de mogelijkheden die er bestaan om meer uit data te halen als integraal onderdeel van uw risicocompetentie.

Locatie: Landgoed Te Werve, Rijswijk
Datum: Dinsdag 30 mei of dinsdag 27 juni
Tijdstip: 10:00 – 17:00 uur (inclusief lunch)
Cursusnummer: #1.089
Vakgebieden: Risicomanagement
Aantal PE-uren: 6, certificaat van deelname
Docenten: drs. Rob Christiaanse RA, Arthur Izeboud RA
Deelnemers: maximaal 15
Prijs: EUR 478,- ex. btw

In deze praktische training ‘Risk-Control & Data in de praktijk’ nemen we u mee op een praktische reis door de symbiose tussen data en risk control. U ontwikkelt hierbij kennis en vaardigheden om meer uit data te halen gedurende alle aspecten van riskcontrol binnen uw organisatie. We laten ook de relatie zien tussen het gebruik van data en het effect op gedrag.

Schrijf u nu in!Schrijf u nu in!