Skip to main content

Sfeerimpressie Sessie IV Risk Coach

Afgelopen donderdag was alweer de laatste sessie in een serie van vier waarin beelden, perspectieven, doelen en inhoud van Riskvalues zijn besproken. Ik neem u in een vogelvlucht door de eerste drie sessies en we staan uiteraard in deze sfeerimpressie iets langer bij de vierde sessie stil. Het is niet mijn bedoeling een roman te schrijven, maar ik vind het onderwerp dermate van groot belang dat ik er iets meer over schrijf dan een blog doet vermoeden. Het onderwerp ligt mij nauw aan het hart omdat iedereen hiermee op de één of andere manier mee te maken heeft. En de manier waarop wij thans hiermee willen omgaan is enthousiasmerend, inspirerend en geeft veel energie. Risicomanagement, risicoanalyse, risico-inventarisatie, het draait eigenlijk om risico’s en de manier waarop tegen risico’s wordt aangekeken. Het niveau risico-afkerigheid is derhalve persoonsafhankelijk. Dit suggereert dus ook dat risico-afkerigheid bij organisaties afhankelijk is van mensen en daardoor ook persoonsafhankelijk. Het niveau van risicobereidheid is hierdoor wisselend. Wat wij met Riskvalues willen introduceren is een totaal nieuwe kijk op risicomanagement, die tot dusver nog niet is ontwikkeld. Hieronder wordt hierover meer verteld.

In de eerste sessie van Riskvalues is gesproken over de achtergrond en samenhang binnen de vernieuwende risicomanagement. In de tweede sessie is het onderwerp Vertrouwen besproken in samenhang met relaties binnen organisaties. In de derde sessie hebben wij het onderwerp RISKID behandeld. RISKID is een tool waarmee risicomanagement vorm kan worden gegeven.

Bent u weleens in de morgen opgestaan waarna u tegen uw kinderen heeft gezegd: “Het is een mooie dag om het over risicomanagement te hebben”?

In de vierde sessie hebben wij aan de ene kant de cohesie tussen de onderwerpen in de eerdere sessies besproken en aan de andere kant hebben wij het gehad over de agenda van 1 september, waarop de aftrap wordt gegeven van Riskvalues. Voor de aanwezigen stond de sessie met name in het teken van hoe willen we dit instrument positioneren en wat willen wij ermee bereiken? Er is uiteraard geen enkel twijfel dat het instrument geen toegevoegde waarde zou hebben voor het ‘nieuwe’ risicodenken. De aanwezigen zijn er heilig van overtuigd dat dit wel het geval is, alleen willen wij het zodanig positioneren dat anderen ook overtuigd raken van ons geloof. Wij geloven erin! Maar laten wij eerlijk zijn, risicomanagement is geen sexy onderwerp. Hoe vaak hebben wij het over risicomanagement? Bent u weleens in de morgen opgestaan waarna u tegen uw kinderen heeft gezegd: “Het is een mooie dag om het over risicomanagement te hebben”? Gek eigenlijk want wij voeren dagelijks risicoanalyses uit, denkt u maar eens als het stoplicht op rood springt dan gaat er een gedachte door u heen of stopt of niet, waar of niet? Maar we hebben het er niet over omdat we wellicht denken dat het inferieure onderwerp is. Het voeren van een ‘gezonde’ risicoanalyse is goed voor ons. Met gezond wordt bedoeld relevante factoren in balans moeten staan, bijvoorbeeld kosten en baten etc.

In het ‘nieuwe’ risicodenken staat de mens centraal. De klassieke risicomanagementmodellen worden gekenmerkt door harde controls waarbij deze controls met allerlei instrumenten worden gemeten. En waarbij men ervan uitgaat dat wanneer deze controls nageleefd worden men ‘in control’ is. Is dit zo? Als wij de meeste ‘codes’ mogen geloven dan wel! Ik neem u even mee terug in de geschiedenis. Waren de grote bedrijven die ten onder zijn gegaan niet ‘in control’ zoals de codes voorschrijven. Volgens mij wel, maar toch hebben ze het niet gered. Zou ‘de mens’ misschien het verschil daarin hebben gemaakt. Ik denk van wel! Waarbij – denk ik – dat het met name gaat om vertrouwen; een veilig gevoel hebben om je gedachte en gevoel (dus ook risico’s) te kunnen ventileren. En niet worden gestraft als een risico aankaart. Hierdoor zal de samenwerking binnen organisaties een enorme stimulans krijgen. Hierdoor wordt een mechanisme ontwikkeld waardoor blijvend aandacht is voor risico’s. Dit gaat dan op de automatische piloot.

Door de mens te betrekken in het risicodenken wordt een nieuwe dimensie aan risicomanagement toegevoegd.

U vraagt zich (logischerwijs) af of die zachte elementen te meten zijn? Riskvalues heeft daar een antwoord op, ja deze elementen (zoals vertrouwen) zijn te meten. Hiervoor zijn tools en instrumenten ontwikkeld door een multidisciplinaire team. Door de mens te betrekken in het risicodenken wordt een nieuwe dimensie aan risicomanagement toegevoegd. Het onderscheidend vermogen in het ‘nieuwe’ risicodenken is het bepalen van de risicomanagementcompetentie van de organisatie. Het beheersen van risico’s is een organisatie aangelegenheid. Door Riskvalues wordt deze verbreding bereikt en wordt de risicomanagementcompetentie van uw organisatie gemeten. Voorts wordt het ‘nieuwe’ risicodenken in uw organisatie geïmplementeerd en uitgerold. Wij geloven dat Riskvalues het verschil voor u zal maken!

Op 1 september gaan wij hierover graag het gesprek met u aan. U zult dan overtuigd raken van de enorme toegevoegde waarde van Riskvalues voor u en uw organisatie. Tot dan!

Ismael El Barzouhi RA, Risk Coach