Skip to main content

Sfeerimpressie Sessie III Risk Coach

Zoals de tweede sessie plaats vond na een historisch koud pinkersterweekend. Zo vindt de derde sessie plaats terwijl het KNMI afwisselend code geel en code oranje afgeeft in verband met aanhoudende regen. Op sociaal media treffen wij diverse foto’s van ondergelopen winkels en parkeergarages. Mijn hart als Risk Coach gaat direct sneller kloppen op welke wijze zullen de betrokken deze gebeurtenis in hun riskassessment hebben meegenomen? Op basis van de foto’s en de verhalen kan ik (achteraf) inschatten dat de impact in ieder geval groot is. Ik hoop van harte dat zij maatregelen genomen hebben om de gevolgen van het (rest)risico te beperken.

Mooi om te zien dat je van afstand samen kunt werken. De techniek staat voor niets!

We zijn de sessie gestart en hebben kort bijgepraat over onze ervaringen in risicomanagement en Riskvalues. Een van onze collega’s volgde de sessie online vanuit Groningen. Ik vind het mooi om te zien dat je van afstand samen kunt werken. De techniek staat voor niets!

Onze sessie van vandaag staat in het teken van tooling. Edwin van RISKID neemt ons mee in de tool die zij samen met wetenschappers hebben ontwikkeld. Deze tool werkt op basis van de principes van Riskvalues dus samenwerken en het samen gesprek aangaan. Op de site van RISKID staat een mooi filmpje waarin de tool wordt uitgelegd.

We hebben RISKID leren kennen door ermee te werken en we zijn aan de slag gegaan met een casus. We zijn gestart met een brainstromsessie en vervolgens hebben wij de door ons geïdentificeerde risico’s beoordeeld in kans en impact. Uit deze beoordeling bleek dat er in de groep grote verschillen waren in de beoordeling van de kans en de impact van het betreffende risico. Dit onderstreept het belang van Riskvalues om een risicoanalyse uit te voeren met een dwarsdoorsnede van de organisatie (iedereen ziet risico’s vanuit een eigen optiek) en risico’s goed te omschrijven. Maar vooral om het samen te doen en de discussie aan te gaan, dit maakt de risicoanalyse en kwantificering zoveel rijker!

Ik wil Edwin en mijn mede risk coaches bedanken voor de inspirerend middag!

Linda Kleijheeg RA RC EMFC, Risk Coach