Skip to main content

Managing Risk competence

Chris urwin, Det Norske Veritas (2008)
Risk competence als een individuele competentie. Een artikel uit 2008 dat als een van de eerste het begrip Risk Competence gebruikt voor de business. Vooral toegespitst op individueel risicogedrag.
Lees artikel »

De sociaal psychologische aspecten van risicomanagement

J. Otten (2005)
Een artikel over het belang van gedragsaspecten voor risicomanagement. Besproken worden valkuilen in onze oordeelsvorming en problemen die zich voor kunnen doen bij besluitvorming in groepen.
Lees artikel »

Curious people can’t resist plugging in random flash drives

Lisa Vaas, Sophos (2015)
Een kort artikel over een onderzoek dat ernstige vragen oproept over risk awareness betreffende cybersecurity.
Lees artikel »

It’s (not) all about the money, using behavioral economics to improve regulation of riskmanagement in financial institutions

Nizan Geslevich Packin, U. of Pennsylvania (2013)
Een grondig artikel over de toepassingsmogelijkheden van de gedragseconomie op risicomanagement binnen financiële instellingen. De auteur schrijft dusdanig dat het artikel ook interessant is voor professionals die in andere sectoren werken.
Lees artikel »

Gedrag net zo belangrijk als kennis

Robert ’t Hart, Jeroen Scholten, Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (2009)
Een artikel dat inzoomt op het belang van management betrokkenheid bij het proces van risicomanagement. Daarnaast wordt de aandacht gericht op het gegeven dat een focus op alleen kwantificeerbare risico’s de aandacht af kan leiden van belangrijke andere risico’s.
Lees artikel »

Behavioral Risk Management: Managing the Psychology That Drives Decisions and Influences Operational Risk

Shefrin, Hersh (2016)
Een boek dat waarschijnlijk een standaardwerk gaat worden als het gaat om de gedragscomponent van risicomanagement. Veel belangrijke psychologische inzichten passeren de revue. Met deze inzichten, wordt een aantal belangrijke missers begrijpelijk gemaakt. Daarnaast worden steeds praktische aanwijzingen gegeven. Een boek dat zowel voor de praktische toepasser als de meer theoretische beschouwer van belang is.
Lees artikel »

Behavioral risk management in the financial services industry

Kenneth D. Garbade, Federal Reserve Bank of New York (2016)
Een compilatie van een aantal korte artikelen die het belang van de gedragscomponent illustreren op verschillende onderdelen van risicomanagement. Primair geschreven voor de financiële sector maar de inzichten zijn ook bruikbaar voor andere sectoren. Vooral het z.g. Gordon Gekko Effect is interessant.
Lees artikel »

Managing risk: A new framework

Robert S. Kaplan, Anette Mikes, Harvard Business Review (2012)
Dit artikel van Kaplan en Mikes geeft een nieuwe indeling van risico’s. Eenvoudiger dan het COSO model, maar ook meer to the point. Het artikel laat zien dat veel risico’s niet geadresseerd kunnen worden met een regelgeleide aanpak, maar veel meer vanuit een perspectief van communicatie aangepakt moeten worden.
Lees artikel »

Maak risicomanagement ook leuker én makkelijker. Bel voor advies op maat!