Skip to main content

Onze aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers: het meten van de risicomanagement competentie van een organisatie, de Riskcoach en de risico competentie reis.

Het meten van de risicomanagement competentie

Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de risicomanagement competentie van een organisatie, trekken wij de risicomanagement competentie uiteen in zeven deelcompetenties. Deze meten wij zodat wij op deelgebieden eventuele verbetering en ambitie verder kunnen helpen richting te geven. In de door ons gedefinieerde risicomanagement competenties worden zowel de harde als de ‘hardnekkige’ zachte kanten belicht. Klik voor uw persoonlijke Riskcompetence Ambition Scan.

Wij wegen de volgende risicocompetenties in de nulmeting.

Accountability – De mate waarin een organisatie eigenaarschap en verantwoordelijkheden helder toebedeeld heeft met betrekking tot (onderdelen van) risicomanagement.
Deskundigheid – De mate waarin een organisatie bij haar risicomanagement de benodigde deskundigheid betrekt in het risicomanagement proces op de relevante gebieden.
Processen en procedures – De mate waarin een organisatie de processen en procedures voor risicomanagement op orde heeft. Wij hanteren ‘Kaplan en Mikes’ als referentiekader.
Aantoonbaarheid – De mate waarin een organisatie activiteiten en resultaten van risicomanagement zichtbaar maakt voor externe en interne stakeholders.
Leiderschap – De mate waarin leidinggevenden betrokken zijn bij en sturing geven aan risicomanagement.
Awareness – De mate waarin een organisatie zich bewust is van de relevante risico’s.
Vertrouwen en Samenwerking – De mate waarin men vertrouwen heeft in elkaars competentie, goede wil, integriteit en communicatieve vaardigheden m.b.t. ieders bijdrage aan het RM proces.

Riskcoach

Het concept van Riskcoach is fundamenteel anders dan die van traditionele risicomanagement adviseurs. Het verschil zit met name in de toekomstgerichtheid en op de ambitie gedrevenheid:

  • De mogelijkheden van de organisatie, niet op de problemen;
  • Het beste uit de mensen halen;
  • Doelgericht, stimulerend, ondersteunend en zonder oordeel.

In die hoedanigheid zijn zij tijdens de reis voornamelijk bezig met:

  • Faciliteren van de reis, voeren regie over de verschillende activiteiten;
  • Vertalen naar de specifieke situatie;
  • Bereidt de diverse ‘stations’ voor;
  • Brengen tools, kennis en ervaring mee;
  • Zorgen voor onderlinge afstemming.

Riskjourney

Bij Riskjourney staat de professionaliseringsreis op de riskcompetenties centraal. Deze begint op het moment dat wij met de nulmeting aanvangen en is geen eindpunt maar een tussenstation. De Riskcoach kan, indien gewenst, betrokken blijven bij de verdere reis.

Maak risicomanagement ook leuker én makkelijker. Bel voor advies op maat!