Skip to main content

Misschien wel de belangrijkste les van de trainingen van Riskjourney is dat een risk coach meer is dan louter een adviseur. Het is geen consultant die je een panklaar advies geeft en ook niet zozeer een luis in de pels. Een risk coach bereikt meer dan een adviseur, omdat – in de woorden van de COSO-organisatie – risicomanagement zowel een art als een science is.

Door René Pennings: De mate van risico’s beheersen is voor van origine ‘blauwe’ adviseurs een science, een wetenschap. Blauw, want deze jongens vinden comfort in cijfers en checklisten en niet zozeer in soft controls zoals kijken hoe je de mind set of risk appetite zou kunnen bijstellen. Dat laatste is meer kunst en vliegwerk, een oprechte art, waar de methodisch ingestelde adviseur zich niet senang bij voelt. Een risk coach heeft zich bekwaamd in beide kanten van deze medaille. Co-auteur van het boek ‘No Risk, No Fun, René Pennings was gast in de Foundation Training Riskcoach op 12 september.

Hij neemt je mee op reis en laat je zelf ontdekken waar het anders kan. Tot zover de wolligheden en het jargon. Hoe werkt een risk coach en zo’n journey? Hoe dan? Cursusleider en directeur, Arthur Izeboud, stelt de deelnemers én zichzelf continu deze simpele vraag. Hoe zorg je er voor dat jouw klant, op basis van de mogelijkheden van zijn organisatie, risicomanagement op een hoger platform krijgt?

“De scan invullen en bespreken is geen hogere wiskunde en levert snel inzichten op.”

Als eerste vult de klant de risk competence ambition scan in: welke vaardigheden of onderdelen hebben extra aandacht nodig en waar is de organisatie al tamelijk goed in? De scan invullen en bespreken is geen hogere wiskunde en levert snel inzichten op, zoals welke mentale denkfouten het meest voorkomen en hoe tegenspraak is georganiseerd. De volgende stap is in beeld brengen hoe je van A naar Beter komt, naar (nog) beter risicomanagement. De coach faciliteert de klant om een houtskooltekening te maken van de reis. Dat gebeurt op basis van de mogelijkheden van de klant en niet de problemen. De risk coach is doelgericht, stimulerend en oordeelsvrij.

Hij beschikt daarbij over een gereedschapskist, een interventie toolbox, die de klant inzicht geeft in welke interventie het meeste kan opleveren. Stel dat je twee ton tot je beschikking krijgt om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er veiliger wordt gewerkt (geen fibronil in de kip, geen dodelijke oefengranaten, minder storingen van de brug, etc. etc.).

Dergelijke situaties leiden vaak tot nog meer naleving of enforcement, terwijl er nog drie andere e’s zijn, die effect kunnen hebben. Het 4 E-model biedt de klant inzicht in het effectiever maken van risicomanagement. Meer bewustwording en voorlichting (‘education’) kan eerder leiden tot een mind shift dan bijvoorbeeld nog meer regels en het toezicht erop. En slim stimuleren (economics of nudging) is vaak ook effectief. Denk bijvoorbeeld aan financiële prikkels om betegelde tuin te verruilen voor meer groen.

Tegen het einde van de risk journey beschikt de klant over een optimale mix van de meest effectieve maatregelen.

The proof of the pudding is in the eating: je weet pas of een goede risk coach goud waard is, als je het hebt geprobeerd. De volgende Fundation Training Riskcoach staat gepland op 30 november 2017. Voor meer informatie en inschrijven,  klik hier.

Met dank aan deelnemer René Pennings, auteur van No Risk No Fun