Skip to main content

Vrijdag 31 maart 2017 vond de interne aftrap van het voorjaarsprogramma van de Riskjourney Academy plaats middels de verdiepende training ‘toegepaste riskcoaching’ op Landgoed Te Werve in Rijswijk voor de bestaande en nieuwe riskcoaches. We sloten af met de ‘risico workshop voor gevorderden’ bij het Casino in Scheveningen: de plek bij uitstek waar kans en risico samen komen voor toepassing in de praktijk.

Vlnr: Edna Mujkanovic, John Zwetsloot, Arie van Laar, Patrick Schouten, Eric Buter, Sebastiaan de Ruiter, Gert-Jan van den Broek,  Karoliene Muijs, Paul van den Berg, Theresia Gommans, Arthur Izeboud (trainer), Bert van der Zaag (trainer) en Marcel Winkelman

Riskmanagement als organisatiebrede competentie centraal

Risicomanagement wordt van nature gepercipieerd als separate afdeling, functie of project terwijl Riskjourney risicomanagement ziet als organisatiebrede competentie. Dit heeft ver strekkende gevolgen over hoe er mee wordt omgegaan. De Riskcoach begeleidt een organisatie naar een hoger competentieniveau en faciliteert de reis. De Riskcompetence Ambition Scan die we hebben ontwikkeld helpt bij prioriteren en geeft inzicht in de samenhang van de risicocompetenties.

De coachende aanpak van Riskjourney is fundamenteel anders dan die van de traditioneel adviseur en gericht op duurzame risico competentieverbetering. Samengevat is de riskcoach vooral gericht op:

  • de toekomst van de klant (niet op het verleden)
  • de mogelijkheden van de klant (niet op de problemen)
  • het beste uit de organisatie halen
  • doelgericht, stimulerend, ondersteunend en zonder oordeel.

De riskcoach:

  • faciliteert de Journey, voert regie over de verschillende activiteiten
  • vertaalt de competenties naar de specifieke situatie van klant
  • bereidt de stations voor
  • stelt Tools, kennis en ervaring ter beschikking
  • zorgt voor onderlinge afstemming

Adviseren zonder oordeel

Een groot gedeelte van de training stond in het teken van het adviseren zonder oordeel. En dat is niet altijd gemakkelijk wanneer je veelal als traditioneel adviseur hebt opgetreden. Vragen stellen is de sleutel en dan ook nog vragen ‘zonder oordeel’! Ook het leren van elkaar en de ervaringen met risicomanagement bij diverse organisaties kregen uitgebreid aandacht in de training.

Handen en voeten aan de reis.

Het 4e model (The regulatory craft, Malcolm Sparrow, isbn 0-8157-8065-6) geeft ons handen en voeten bij het faciliteren van de reis naar een hogere risicocompetentie. Door de juiste mix te kiezen tussen opleidingen, positieve gedragsbeïnvloeding, infrastructuur en toezien op naleving kunnen we duurzaam naar een hogere competentie.

Even terug naar het Casino: hebben we gewonnen of verloren? We hebben op alle fronten gewonnen: qua team hebben we elkaar beter leren kennen, als ondernemers hebben we het verlies weten te beperken kortom: mission accomplished!

Mocht u zich ook verder willen ontwikkelen als riskcoach, er zijn nog beperkt plekken op 25 april 2017 voor de Foundation Training riskcoach en op 1 juni 2017, waarvoor u zich hier kunt inschrijven.