Skip to main content

Risicomanagement wordt niet als waardevol ervaren in veel organisaties. Terwijl iedereen intuïtief ook wel beseft dat goed en gestructureerd risicomanagement nut én noodzaak heeft. Waarom krijgt men binnen organisaties dan toch zo beperkt de handen op elkaar voor risicomanagement?

Ik heb bij veel organisaties bijgedragen aan de verbetering van de organisatiebrede risicocompetentie. In mijn ervaring zijn er een aantal redenen voor aan te geven dat risicomanagement niet boven aan de prioriteitenlijstjes staat:

 • Mensen worden depressief van risico’s, kansen zijn veel leuker;
 • Mensen die alleen focussen op risico’s, lunchen alléén;
 • Het moet van regelgevers en ‘iets moeten’ roept weerstand op;
 • Risicomanagement is duur, houdt je van je werk af en wordt niet gewaardeerd.

Risicomanagement en het kalf

Het is opvallend dat er pas serieuze aandacht voor risicomanagement ontstaat wanneer het kalf verdronken is. ‘Dit nooit meer!’ is dan het credo en risicomanagement komt dan met stip op één van het prioriteitenlijstje.  Alle eerdere argumenten verdwijnen als sneeuw voor de zon: ‘de kans om door gestructureerd risicomanagement scherper aan de wind te zeilen is groter, regel gevers dienen het zelfde belang van goed risicomanagement als wij en het is duurder om een afgebrand huis te vervangen wanneer je niet verzekerd bent.

De kunst is om risicomanagement preventief in te zetten. De meeste risicomanagement professionals worden niet geselecteerd omdat zij goed zijn in ‘kansen denken’. Dat is op zich een vreemd gegeven omdat zonder kansen,  risicomanagement geen bestaansrecht heeft. Risicomanagement moet duidelijk een relatie hebben met de kansen die de organisaties wensen te pakken. Wanneer die er niet is, of niet bekend is, is de kans heel groot dat risicomanagement geïsoleerd wordt ingevuld en per definitie ineffectief is. In andere woorden: de risicomanagement competentie van organisaties moet meer preventief worden van aard en dat stelt hoge eisen aan de organisatie.

Marketing van risicomanagement

De kansen van een goed ontwikkelde risicomanagement competentie moeten meer en meer een positieve beleving worden van organisaties: risicobewustzijn gekoppeld met daadkracht. We hebben de daad bij het woord gevoegd en een training ontwikkeld, gefocust op de ‘forsa positiva van risicomanagement’.

De training:  Risicomanagement bewustzijn: Speels en Levendig’ geeft concrete methoden en technieken om risicomanagement een positieve ervaring te maken. We wijzen u niet alleen op het risico van slechte marketing, we bieden u ook de kans om er concreet mee aan de slag te gaan!

In deze training gaan we met u op een levendige en speelse manier aan de slag met methoden en technieken om het risico denken te stimuleren en verhogen. Wij leggen de nadruk op de positieve impact van een gebeurtenis; de kansen die risicomanagement biedt.

Risicomanagement bewustzijn: Speels en Levendig

Locatie: Landgoed Te Werve, Rijswijk
Datum: dinsdag 2 mei / donderdag 29 juni
Tijdstip: 10:00 – 17:00 uur (inclusief lunch)
Cursusnummer: #1.071
Vakgebieden: risicomanagement
Aantal PE-uren: 6, certificaat van deelname
Docenten: Carole Beelen, drs. Grace Ramkisoen RE RO CIA CISA, Arthur A. Izeboud RA
Deelnemers: maximaal 20
Prijs: € 478,- ex. btw

Lees meer over deze training

In deze training gaan we met u op een levendige en speelse manier aan de slag met methoden en technieken om het risico denken te stimuleren en verhogen. Wij leggen de nadruk op de positieve impact van een gebeurtenis; de kansen die risicomanagement biedt.

Deelnemers krijgen een positieve attitude ten aanzien van risicomanagement. Ze zien de kansen en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan. Daarnaast weten ze hoe ze een structurele risicoanalyse kunnen maken en kunnen ze de risico’s en maatregelen op een inspirerende manier overbrengen.

Beeldvorming over risicomanagement;

 • Speelse manier uitdagen van de mindset door de gedachten ruimtelijke te positioneren
 • Ontwikkelen van alternatieve perspectieven ten aanzien van risicomanagement;
 • Het doen van een effectieve risicoanalyse;
 • Opzetten van een stakeholdersanalyse;

Inleven met behulp van rolwissel in de verschillende stakeholders;

 • Het goede gesprek voeren over risico’s en maatregelen;
 • Het presenteren van risico’s met behulp van visualisatietechnieken;
 • Omgaan met weerstand;
 • Motiveren van collega’s over risicomanagement.
Schrijf je nu inSchrijf je nu in